Онлайн дрогерия PHARMINA.EU. Удостоверение № 51/19.09.2019 от РЗИ София.

Защита на лични данни

Фирма  ЕТ„Инна Нацкова” е регистрирана  като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Като потребител Вие декларирате, че
предоставяте личните си данни доброволно и сте съгласен  Дрогерията да ги използва за целите на Вашето идентифициране, реализиране  на поръчката и доставката на стоката.